MESINIKE ÕPPEPÄEV

Mesila

11.veebruaril kell 11.oo toimub õppepäev mesinikele.

Päeva teemadeks on:

Talvised tööd mesilas

Lektor: pr Mai Endla

Mesilaspere kevadine areng ja varroalesta tõrje.

Lektor: hr Arvi Raie.

Üritus toimub Aiandus- ja Mesindusseltsi II korruse saalis.

Õppe -ja teapepäevade korraldamist toetab EUROOPA LIIT
Osavõtt tasuta