Tähelepanu!

Seoses eriolukorraga riigis on Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi pood suletud ning seltsi üldkoosolek
lükkub edasi.

Hoiame enese ja ümbritsevate tervist!