Tähelepanu, Mesinike õppepäev!

12. märtsil 2022.a. kell 11:00 toimub Keila Aiandus- ja Mesindusseltsi II korruse saalis, aadressil Keila Ohtu tee 5

MESINIKE ÕPPEPÄEV

Lektoriks on Arvi Raie ja teemaks:

KAHJURITE JA MESILASHAIGUSTE TÕRJE NING TALVINE TULEMUS MESILAS.

Osavõtt tasuta!

Õppepäeva toetab Euroopa liit Eesti mesindusprogrammi raames.