Teade mesinikele ja harrastusmesinikele

Rahvusvaheline mesilasperede talvekadude uuring 2020/2021

Oleme väga tänulikud kui nii mesinikud kui ka harrastusmesinikud jagaksid oma märkmeid selle talve kadudest hiljemalt 1. juuniks 2021

Küsimustikule saab vastata:

https://www.bee-survey.com/index.php/949412?lang=et

Hea mesinik, kutsume sind osalema mesilasperede talvekadude jätku-uuringus 2021. Mesilasperede talvekadude küsimustik on loodud selleks, et saada tervikpilt mesilaspere kollapsi ehk mesilaste hukkumise sündroomi (colony collapse disorder, CCD, ingl k) põhjustest ning aidata parandada mesilaste tervist.

Eelmisel aastal osales uuringus mesinikke 38 riigist.Küsimustikku võib täita anonüümselt. Siiski on vajalik avaldada oma meiliaadress või telefoninumber, et saaksime vajadusel saadetud vastuseid täpsustada.Küsimustikus on 30 küsimust, millele vastamine võtab aega u 30 minutit.